FENOMENOLOGIJA NASTAJUĆEG

NE-VREMENA

 

1. Smrt slike umetnosti na kraju vremena 

2. Poslednji suton stvaranja 1 (a. Stvaranje kao preoblikovanje; b. Stvaranje iz ničeg, c. Prevođenje stvorenog u ništa)

3. Stvaranje kao ništenje

4. Cinična prodaja magle

5. Realnost u ogledalu nauke i umetnosti (Uvod. Nauka i umetnost danas; 1. Današnje stanje stvari u umetnosti; 2. Nemoć umetnosti pred novim izazovima nauke; 3. Pitanje nauke; 4. Pitanje naučnosti nauke; 5. Problem ograničenosti percepcije; 6. Umetnost i neposrednost; 7. Današnje stanje stvari)

 6. Umetnost kao rodno mesto teorija o multivirtualnim svetovima (Uvod; 1. Realnost virtualne realnosti; 2. Virtualna  realnost u mreži klasične metafizike;  3. Virtualni svet umetnosti)

 7. Posle umetnosti

8. Stvari s one strane umetnosti

9. Umetnost bez dela (a. Umetnost u kontekstu, b Umetnost u vreme nepostojanja dela)

10. Avet tradicije u pustoj realnosti

Delo u vremenu

 

1.Laza Nančić i vreme socijalista

 

2.Delo i reči

 

3.Kritika pesme i pesništva

 

4.Roman i kritika proze

 

5. Suštastvo dramskog stvaralaštva

 

6. Laza Nančić i priroda umetnosti

 

7.Dodatak:

a.Poslednji dnevi, smrt i mrtvo telo Svetozara Markovića;

b.Napomene i komentari

VREME SAME STVARI

 

1. Povratak pitanju filozofije

1. Uvod

2. Dve filozofije

3. Prvi osnovni stav: Plutarh

4. Drugi osnovni stav: Hajdeger

5. Da li je moguća filozofija danas?

 

2. λάθε βιώσας

1. Uvod

2. Prvo tumačenje: Plutarh

3. Drugo tumačenje: Hajdeger

      4. Šta nam govori neskrivenost iz nje same

5. Epilog

 

3. Razlikovanje i razlika

1 Uvod

2 Otkrivanje zaborava

3. U vlasti naučenog

4. Auf dem Holzweg sein

 

4. Povratak samim stvarima

1. Uvod

2. Fenomenologija temeljnih fenomena

3. Fenomenska priroda kosmičke vladavine

4. Fenomenologija nestvarnih stvari

5. Pitalje predmetnog polja/kraja         filozofije

 

 

 

KNJIGE

POETIKA

( Estetika bez estetičara)

 

1. Uvod; 2. Platon (Platonov pogled na umetnost; podela umetnosti; vrste umetnosti; mimesis; kritika pesnika); 3. Aristotel (Platon i Aristotl; određenje umetnosti; umetnost kao mimesis; opšti rezultati Aristotelove teorije umetnosti); 4. Helenizam (pojam helenizma; stoičko opravdanje umetnosti; pedagoško opravdanje umetnosti; alegorijska estetika stoika); 5. Neoplatonizam (Plotin; Avgustin); 6. Sholastika (srednjevekovni pojam umetnosti; lepota umetnosti u srednjem veku; 7. Renesansne poetike (pojam i vreme renesanse; društvena dimenzija umetnosti; otkriće Aristotelove poetike); 8. Zaključak. Baumgarten

 

 

RETORIKA 

 

1. Uvod

 

2. Istorija retorike (Sofisti i početak retorike, Protagora, Gorgija, Lisija, Isokrat, Demosten, Kritika sofista i upotrebe govora, Aristotel i Retorika)

 

3. Retorika u Rimu (Ciceron, Kvintilijan, Sledbenici Kvintilijana)

 

4. Poznohelenistička i srednjovekovna retorika (Isidor Seviljski)

 

5. Novovekovna retorika (Lomonosov, Alkibijad)

 

6. Savremena retorika (Sterija, Perelman, Lotman)