NOVO

 

Uzelac, M.: Fenomenologija nastajućeg ne-vremena, [elektronsko izdanje], Veternik 2018, str. 112.

 

Uzelac, M.: Mera vremena (pesme, 2011) [2018]

 

Uzelac, M.: Pouke (pesme, 1975-2000) [2018]

 

Uzelac, M.:  Druga strana (pesme, 1974-1999) [2018]

 

Uzelac, M.: Poetika (Estetika bez estetičara; Delo u vremenu) [2018]

 

Uzelac, M.: Retorika (predavanja SPAK [2018])

 

Uzelac, M.: Vreme u vlasti digitalne svesti. Godišnjak Srpske akademije obrazovanja (god. XIII, 2017), Beograd 2018, str. 63-83. Pristupna beseda.

 

Uzelac, M.: Istorija sporta (predavanja, SPAK [2016])

 

Uzelac, M.: Filozofija sporta (predavanja, SPAK [2015/2016])

 

Uzelac, M.: Fenomenologija nestajućeg vremena, [elektronsko izdanje], Veternik 2017, str. 310, ISBN 978-86-89715-07-1

 

Uzelac, M.: A fenomenologia do mundo de Eugen Fink como esboço de uma estética universal pós-clássica, Revista Filosófica São Boa Ventura 10 (2), 123-138, 2016.