PREDAVANJA

 

 

 

 

Uzelac, M.: Retorika (predavanja, SPAK [2018])

 

Uzelac, M.: Vreme u vlasti digitalne svesti. Godišnjak Srpske akademije obrazovanja (god. XIII, 2017), Beograd 2018, str. 63-83. Pristupna beseda.

 

Uzelac, M.: Istorija sporta (predavanja, SPAK [2016])

 

Uzelac, M.: Filozofija sporta (predavanja, SPAK [2015/2016])

 

Uzelac, M.: Opšte filozofske pretpostavke spisa Karla Rozenkranca “Pädagogik als System” i njihove neočekivane posledice (2014)

 

Uzelac, M.: Na putu dokrajčivanja obrazovanja u Srbiji (2014)

 

Uzelac, M.: Pedagogija posle smrti obrazovanja (2014)

 

Uzelac, M: Smisao obrazovanja u kontekstu pitanja o kraju umetnosti  (2013)

 

Uzelac, M: Perspektive drugog početka filozofije (2013)

 

Uzelac, M.: Priče iz Bolonjske šume (palinodija) 2013.

 

Uzelac, M.: Rodno mesto mišljenja (2013)

 

Uzelac, M.: Obrazovanje i znanje (2012)

 

Uzelac, M.: Na putu u Platonopolis (2012)

 

Uzelac, M.: Može li danas filozofija misliti pojam darovitosti? (2011)

 

Uzelac, M.: O odnosu filozofije i pedagogije (2011)

 

Узелац, М.: Реформа системы сербского образования плюс болонизация всей страны...“ (2010)

 

Uzelac, M.: Zagonetnost sudbine filozofskog opstanka na tlu transcendentalne fenomenologije (2010)

 

Uzelac, M.: Da li je moguć nagovor na filozofiju? (2010)

 

Узелац, М.: Каково предназначение философии? (2009)

 

Uzelac, M.: Fenomenologija kao misaoni stav i methodos (2009)

 

Uzelac, M.: Ideja univerziteta u svetlu bolonjske maštarije (2009)

 

Uzelac, M.: Čemu estetika danas (2006)

 

Uzelac, M.: Teorija sporta kao praktična tanatologija (2005)

 

Uzelac, M.: Bauk olimpizma (2004)

 

Uzelac, M.: Igra kao filozofski problem (2003)

 

Uzelac,M.: Disidenti u doba planetarne demokratije (2003)

 

Uzelac, M.: Edmund Husserl: Filozofija kao stroga nauka (1995)