KNJIGE

RAĐANJE NOVOG,

NEPOZNATOG VREMENA

 

Uvod

Metafizičko ništa

Neizvesnost

Neurotizovanje socijuma

Brisanje privatnosti

Organizovano obmanjivanje

Ravnanje vremena života

Blaga bespomoćnost

Strah od nepoznatog

Organizovani strah

Opadanje straha

Svakodnevnost smrti

Život u očekivanju smrti

Izgnanstvo iz virtuelnog sveta

Besmisao najvišeg smisla

U potrazi za noumenalnim

Nevidljivi gospodari

Odricanje sveta

Apoteoza beztemeljnosti

Posle apsurda

Epilog. Na Zapadu ništa novo

ISTORIJA FILOZOFIJE III

 

Moderna filozofija

Pozitivizam

Neokriticizam

Neohegelovstvo

Pragmatizam

Empiriokriticizam

Kritički racionalizam

Filozofija života

Analitička filozofija

Fenomenološki pokret

Martin Hajdeger

Dijalogizam

Personalizam

Egzistencijalizam

Frankfurtska škola

Komunikativna racionalnost

Neomarksizam

Neotomizam

Kosmizam

Epistemologija

Strukturalizam

Postmodernizam

Negativna ontologija

Kosmoontologija

ESTETIKA II

 

 

1. Estetičke kategorije

Lepo

Uzvišeno

Tragično

Komično

Ružno

Ljupko

 

2. Određenje pojma umetnosti

Pojam umetnosti

Istorija podela umetnosti

Umetnost i tehnika

Umetnost i stvarnost

Umetnost i saznanje

Umetnost kao praksa

 

3. Umetničko delo

Umetničko delo

Stvaranje umetničkog dela

Recepcija umetničkog dela

Estetske i umetničke vrednosti

 

4. Zaključak. Estetika i umetnost danas

Umetnost i estetika u senci krize

Umetnost i igra

Umetnost i egzistencija

Umetnost i njen smisao

Logična sudbina postmodernističkog pokreta

Pitanje dekonstrukcije

Estetika i postmoderna umetnost

 

5. Dodatak

Umetnost i intelekt

MERA  VREMENA

Sabrane pesme (1972-2022)

 

Kula nad Vršcem

Strašila u polju

Izvor košave

Pesak

Preticanje

Polje beskraja

Tomografija sna

Teze o Marksu

I druge pesme

Nedovršene pesme

Amerika, Amerika

Put u Evropu

Rađanje demokratije

Nasleđe

Hanibal ante portas

Ovidije u Tomima

Pohvala Steriji

Mera vremena

Suton u Stagiri