KNJIGE

ESTETIKA BEZ ESTETIČARA

 

Uvod

 

POETIKA

1. Uvod; 2. Platon (Platonov pogled na umetnost; podela umetnosti; vrste umetnosti; mimesis; kritika pesnika); 3. Aristotel (Platon i Aristotel; određenje umetnosti; umetnost kao mimesis; opšti rezultati Aristotelove teorije umetnosti); 4. Helenizam (pojam helenizma; stoičko opravdanje umetnosti; pedagoško opravdanje umetnosti; alegorijska estetika stoika); 5. Neoplatonizam (Plotin; Avgustin); 6. Sholastika (srednjevekovni pojam umetnosti; lepota umetnosti u srednjem veku; 7. Renesansne poetike (pojam i vreme renesanse; društvena dimenzija umetnosti; otkriće Aristotelove poetike); 8. Zaključak. Baumgarten

 

RETORIKA

1. Uvod; 2. Istorija retorike (Sofisti i početak retorike, Protagora, Gorgija, Lisija, Isokrat, Demosten, Kritika sofista i upotrebe govora, Aristotel i Retorika): 3. Retorika u Rimu (Ciceron, Kvintilijan, Sledbenici Kvintilijana); 4. Poznohelenistička i srednjovekovna retorika (Isidor Seviljski); 5. Novovekovna retorika (Lomonosov, Alkibijad); 6. Savremena retorika (Sterija, Perelman, Lotman)

 

DELO U VREMENU

1.Laza Nančić i vreme socijalista;

2.Delo i reči; 3.Kritika pesme i pesništva;

4.Roman i kritika proze; 5. Suštastvo dramskog stvaralaštva; 6. Laza Nančić i priroda umetnosti; 7. Dodatak: a. Poslednji dnevi, smrt i mrtvo telo Svetozara Markovića; b. Pogovor

RAĐANJE NOVOG,

NEPOZNATOG VREMENA

 

Uvod

Metafizičko ništa

Neizvesnost

Neurotizovanje socijuma

Brisanje privatnosti

Organizovano obmanjivanje

Ravnanje vremena života

Blaga bespomoćnost

Strah od nepoznatog

Organizovani strah

Opadanje straha

Svakodnevnost smrti

Život u očekivanju smrti

Izgnanstvo iz virtuelnog sveta

Besmisao najvišeg smisla

U potrazi za noumenalnim

Nevidljivi gospodari

Odricanje sveta

Apoteoza beztemeljnosti

Posle apsurda

Epilog. Na Zapadu ništa novo

Besucherzahler
??????? ?????????