NOVO

 

Uzelac, M.: U predvorju novog vremena, Godišnjak Srpske akademije obrazovanja, za 2021, Beograd 2022, str. 211-296, ISSN 1820-5461

 

Uzelac, M.: Uvod u filozofiju, Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića, Novi Sad 2021, str. 566, ISBN  978-86-7543-405-4

 

Uzelac, M.: Mera vremena. Sabrane pesme (1971-2021), [elektronsko izdanje], Vršac 2021, str.  477, ISBN 978-86-89715-15-5

 

Uzelac, M: Suton u Stagiri (nepravilni heksametri), [elektronsko izdanje], Vršac 2020. str. 79, ISBN 978-86-89715-12-5